Certificacions

169 SVHC

169 SVHC

3000 HOURS UVA TEST

Prova UVA de 3000 hores

ANTI CHLORINE TEST

Prova anti clor

ANTI MILDEW TEST

Prova Anti Mildiu

CE CERTIFICATE

Certificat CE

Flammability Test & burning behaviour

Prova d'inflamabilitat i comportament en crema

LABOSPORT TEST

Prova Labosport

Lead test

Prova de plom

Wear resisting test 50,000 times

Prova de resistència al desgast 50.000 vegades